Pályázat Szakrehabilitációra

Tartalomjegyzék:

Pályázat Szakrehabilitációra
Pályázat Szakrehabilitációra
Anonim

Pályázat szakrehabilitációra

Ha valaki egészségügyi okokból vagy baleset miatt már nem tud dolgozni, az gyakran nagyon megterheli az érintetteket. Míg az orvosi rehabilitáció célja a fizikai vagy pszichológiai teljesítmény helyreállítása baleset vagy betegség után, a foglalkozási rehabilitáció középpontjában a munkaerő-piaci reintegráció elősegítése áll…

navigáció

 • olvasson tovább
 • többet a témáról
 • Tanácsok, letöltések és eszközök
 • A jogosultság követelményei
 • Joghatóság
 • Alkalmazás
 • Jelentkezési űrlapok letöltésre
 • Hogyan fedezik a költségeket?

Alapvetően többféle módon lehet visszatérni a szakmai életbe. A szakmai rehabilitáció területe a következőket foglalja magában:

 • A foglalkoztatás előmozdításának előnyei,
 • Szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a szakmai alkalmazkodást, továbbképzést, képzést és átképzést,
 • Szolgáltatások munkahely fenntartásához vagy megszerzéséhez is
 • Szolgáltatások meglévő munkahelyek adaptálásához.

Megjegyzés A szakmai rehabilitációnak mindig az orvosi rehabilitáció befejezése után kell kezdődnie, a munkaerőpiacra történő visszailleszkedés céljából. Az orvosi rehabilitáció összefüggésében azonban lehetséges az orvosi-munkahely-orientált intézkedések is.

A jogosultság követelményei

A foglalkozási rehabilitációs intézkedéseket a társadalombiztosítás területén biztosíthatja balesetbiztosító intézmény (munkahelyi balesettel vagy foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatban), vagy nyugdíjbiztosítási intézmény. (Közelgő) fogyatékosság vagy foglalkozási fogyatékosság esetén törvényi jogosultság van a szakmai rehabilitációs intézkedésekre, ha a biztosítási követelmények teljesülnek.

Rokkantsági nyugdíj

2014 januárjában a rokkantsági nyugdíjakról szóló törvény átfogó reformja lépett hatályba a foglalkoztatottak vonatkozásában azzal a céllal, hogy az emberek hosszabb ideig maradjanak a munkában, és csökkentsék a rokkantsági nyugdíjak számát. A „nyugdíjazás előtti rehabilitáció” elvének előtérbe kell kerülnie. A rokkantsági vagy foglalkozási fogyatékossági nyugdíj korlátozott odaítélése már nem lehetséges 1964. január 1-je után született biztosítottak számára. Ehelyett rehabilitációs támogatásokat vagy átképzési támogatásokat nyújtanak.

Azoknál a munkavállalóknál, akik ideiglenesen fogyatékosak vagy munkaképtelenek, akik már nem gyakorolhatják tanult szakmájukat, és akik számára a szakmai rehabilitációs intézkedések megfelelőek és ésszerűek, szakmai átképzésre kerüljön sor (de nem a korábbi képesítési szint alatt). Az átképzési támogatást pénzbeli juttatásként nyújtják. A felelős munkaerő-piaci szolgálat felelős az átképzési támogatás kiszámításáért, odaítéléséért és kifizetéséért, valamint a szakmai rehabilitációs intézkedések végrehajtásáért.

Megjegyzés A rehabilitációs és átképzési ellátásokról részletes információkat talál az Új rokkantsági nyugdíj részben.

Joghatóság

Számos intézmény vagy fizető felelős a szakmai rehabilitációért Ausztriában:

 • Nyugdíjbiztosítási szolgáltatók (PVA, SVS, SVS, BVAEB)
 • Balesetbiztosítók (AUVA, BVAEB, SVS, BVAEB)
 • Állami Foglalkoztatási Szolgálat (AMS)
 • A Szociális Minisztérium állami hivatalai
 • Szövetségi államok

Információkat találhat az egyes intézmények szakmai rehabilitációs intézkedéseiről, például a Munkaügyi Kamara honlapján, egy pillanat alatt a Szakmai rehabilitációs intézkedések részben, és a társadalombiztosítási honlapon.

Alkalmazás

A rokkantsági vagy a rokkantsági nyugdíj iránti kérelem, amelyet a nyugdíjbiztosítási intézethez nyújtottak be, elsősorban rehabilitációs kérelem. A nyugdíjazási kérelemtől függetlenül a szakmai rehabilitációs intézkedések megkapásához az érintetteknek rehabilitációs kérelmet kell benyújtaniuk. A rehabilitációs kérelmet a biztosított közvetlenül a felelős társadalombiztosítási irodához vagy más költséghordozók, például a munkaerő-piaci szolgálat vagy a szociális minisztérium szolgálatán keresztül nyújthatja be. Pályázat esetén azt vizsgálják, hogy a szakmai rehabilitációs intézkedések révén elérhető-e a munka életébe való visszailleszkedés.

Ha a rendelkezésre álló orvosi jelentések nem elégségesek, a felelős biztosítási fuvarozó gondoskodhat arról, hogy a saját orvosai orvosi vizsgálatot végezzenek a vizsgálat során.

Megjegyzés Bármely társadalombiztosítási ügynökséghez be lehet nyújtani a kérelmet - még akkor is, ha egy másik biztosítási ügynökség a felelős. Ebben az esetben a kérelmet továbbítják a felelős biztosítási szolgáltatóhoz ("Allsparenservice").

A szakmai rehabilitációs intézkedések elutasítása esetén új kérelmet lehet benyújtani az egészségi állapot jelentős romlása esetén.

Jelentkezési űrlapok letöltésre

A PVA honlapján lehetőség van online pályázat benyújtására a szakmai rehabilitációs intézkedésekre. A hiánytalanul kitöltött kérelmet automatikusan elküldik az illetékes regionális irodának vagy a nyugdíjbiztosítási ügynökség irodájának.

Hogyan fedezik a költségeket?

A törvényes jogosultság nélküli szakmai rehabilitáció időtartamára a biztosító társaság bizonyos feltételek mellett átmeneti támogatást fizet a biztosítottnak.